Het bezoek aan de kerk, luisteren naar de preek of de woorduitleg, samen zingen met de band of het orgel. Het is allemaal gratis. Geloven of anders gezegd, de toegang naar Jezus en bij hem blijven is gratis. Alles is betaald. Maar waarom dan altijd die collecte tijdens een kerkdienst kun je jezelf afvragen.

De collecte zoals deze in de kerk gehouden wordt heeft zowel een praktische als humane besteding. Praktisch gezien, voor ieder stukje grond en elk gebouw moet je betalen, in de winter moet de kachel branden, de boel moet schoon zijn en af een toe moet er een kwast verf over het hout. Zo ook voor een gebouw dat als kerk is gebouwd. Ook wordt een voorganger of gastspreker betaald, worden er knutselwerkjes voor de kinderen gekocht enz.

Daarnaast is er de humane besteding. Er zijn nog altijd mensen die het minder hebben dan wij. Daarbij kun je heel ver weg aan hongerlanden denken maar ook dichtbij zijn er mensen die in moeilijkheden gekomen zijn. Met specifieke collecten wordt voor hulporganisaties die zich daarmee bezig houden gecollecteerd.
Even ter aanvulling, een collecte is net als aan uw huisdeur altijd vrijwillig. U bepaalt of uw deur open gaat of op slot blijft.

Vrije Evangelische Gemeente Zaandam